Aktualność

Otwarty konkurs ofert dla NGO - bezpieczeństwo publiczne 2015

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Konkurs ma charakter wsparcia. Oferty są przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do 10 czerwca 2015r. do godziny 15.30. (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta).

W ramach otwartego konkursu ofert rozpatrywane będą oferty na realizację następujących zadań:
ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Zadanie nr WPS/29/2015
Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży - do kwoty 2.000,00 zł


Zadanie nr WPS/30/2015
Prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych - do kwoty 2.000,00 zł


Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielają pracownicy  Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia ul. Mościckiego 3 (tel. 44 7232411 wew. 274,275).
powrót